Reglement kofferbakverkoop

Reglement ‘kofferbakverkoop Assen’ 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM OM ZIJN OF HAAR GOEDEREN TE VERKOPEN
OP DE KOFFERBAKVERKOOP TE ASSEN, MAAR LEES WEL EVEN ONDERSTAANDE ALGEMENE REGELS.

Het is echter van belang dat u de geldende Coronaregels en de aanwijzingen van de medewerkers van de kofferbakverkoop strikt opvolgt 

Opbrengst stageld en entree is bestemd voor de “Stichting Vrienden van scoutinggroep De Zwervers”.

1. Verkopers kunnen zich vanaf 11.00 uur melden op locatie.

2. Toewijzing van de standplaats van de kofferbakverkoop wordt op de dag zelf op volgorde van binnenkomst bepaald. U dient de instructie te volgen.

3. Eenmaal het terrein van de kofferbakverkoop opgereden is het niet meer mogelijk met uw voertuig tussentijds of eerder dan 16.00 uur het terrein te verlaten, dit i.v.m. de veiligheid van de bezoekers.

4. Na 16.00 uur dient men de standplaats op de kofferbakverkoop schoon achter te laten.

5. Niet verkochte artikelen dient men weer mee te nemen, dus NIET in of bij de afvalbakken achter laten. Hier wordt streng op gecontroleerd, bij het niet naleven hiervan bent u niet meer welkom op onze markt.

6. Verkopers mogen uitsluitend tweedehands gebruikte huishoudelijke goederen en/of ambachtelijke artikelen verkopen. Het verkopen van etenswaren, drank, auto’s, aanstootgevende artikelen, bedrijfsmatige handel, partijgoed en levende have is niet toegestaan.

7. Er is er op de kofferbakverkoop geen stroom aanwezig op uw verkoopplaats.

8. Verkopers zijn te alle tijden volledig aansprakelijk voor hun handelen. De organisatie heeft het recht de verkoop te stoppen als deze in strijd is met het reglement. Bij geconstateerde overtredingen kan de organisatie het wettelijk gezag inschakelen.

9. Het maken van reclame, propaganda of het verspreiden en/of etaleren van reclamemateriaal (voor commerciële doeleinden) op of rond de kofferbakverkoop is verboden.

10. De organisatie en alle betrokken partijen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de gevolgen van weersomstandigheden, diefstal, verlies, lichamelijk letsel of schade in welke vorm dan ook.

11. Het produceren van geluid, het maken van vuur en het graven is verboden.

12. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.

Deelname aan de kofferbakverkoop is geheel voor eigen risico.

In alle voorkomende gevallen of discussies waar dit reglement niet in voorziet beslist de organisatie.

WIJ WENSEN U VEEL SUCCES MET DE VERKOOP EN VOORAL EEN GEZELLIGE EN SOCIALE DAG.